ULM SCHOOL of DESIGN  (Hochshule für Gestaltung Ulm)   HFG ‘nin KURULMA AŞAMASI 1946 yılında Inge Scholl ile  Otl Aicher birlikte genç bir grup aydınla ideal insancıl eğitim teşvik ve günlük yaşamda yaratıcı aktiviteyi bağlamak için bir öğretim ve araştırma kurumu oluşturmak istendi. Onlar Nazizm ve II.Dünya Savaşı sonrasında Alman toplumunu kültürel anlamda toparlamak ve eskisinden daha iyi konuma getirmek…