SÜRREALİZM-Gerçeküstücülük Gerçeküstücülük Avrupa' da 1920' li yıllarda bir anlamda Dada' nın küllerinden doğan bir akımdır. Her şeye hatta sanatın kendisine muhalif olan dada, sonunda kendi söylemini doğrularcasına '' Gerçek Dadacı Dada'ya karşıdır.'' yok olmuş, yerini Dada' nın savunduğu görüşleri daha elle tutulur bir üretime dönüştüren Gerçeküstücülük akımına bırakmıştır. '' Gerçeküstücülük '' terimini ilk defa Fransız şair ve eleştirmen Guillaume Apollinaire…