Back to Blog

Etiket: sanat akımı

Tasarım 101

Gerçeküstücülük

SÜRREALİZM-Gerçeküstücülük Gerçeküstücülük Avrupa' da 1920' li yıllarda bir anlamda Dada' nın küllerinden doğan bir akımdır. Her şeye hatta sanatın kendisine muhalif olan dada, sonunda kendi söylemini doğrularcasına '' Gerçek Dadacı Dada'ya karşıdır.'' yok olmuş, yerini Dada' nın savunduğu görüşleri daha elle tutulur bir üretime dönüştüren Gerçeküstücülük akımına bırakmıştır. '' Gerçeküstücülük '' terimini ilk defa Fransız şair ve eleştirmen Guillaume Apollinaire…
Continue Reading
Tasarım 101

GOTİK AKIM

GOTİK AKIM (12.yy-16.yy). İlk başlar Fransız Stili diye bilinen Gotik sanat adını Rönesans sırasında İtalyan yazarlar tarafından almıştır. Gotik Akım klasik mimariden sonra büyük bir adımdır. Gotik Akım’dan en az etkilenen avrupa ülkesi İtalya’dır. Günümüzde Götik denildiği zaman daha karanlık ortamlar gözümüzde canlanırken Gotik Akım hayata ışık katmak için oluşturulmuştur. Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile ile Kutsal roma imparatorluğu’nun kurulması arasındaki boşlukta…
Continue Reading
Tasarım 101

İSKANDİNAV TASARIMI

İSKANDİNAV TASARIMI    Danimarka, Norveç, İsveç ve aynı zamanda Finlandiya’nın da içinde bulunduğu İskandinav tasarım hareketinin çıkışı 1950’lere dayanmaktadır. Hızlı endüstrileşmenin getirdiği birtakım ihtiyaçlar Modern Hareketi doğurmuş ve ‘’Şekil fonksiyonu izler’’ mottosuyla birlikte İskandinav tasarımın temeli sayılabilecek sosyal demokrasi oluşumu ortaya çıkmıştır. Toplumsal her alana etki eden bu oluşum, tasarımı da herkes için erişebilir kılma anlayışını ortaya çıkarmıştır. BASİT MİNİMALİST DÜŞÜK…
Continue Reading
Tasarım 101

ULUSLARARASI STİL

ULUSLARARASI STİL (1920-1950) Ulusalcılıktan uluslararası anlayışa v16.Y.Y. İkinci yarısında Avrupada ulus devletlerin kurulmasıyla ortaya çıkan ulusalcılık anlayışı avrupaya hem ekonomik hem de politik anlamda güç kazandırmıştır. vUluslar arası ilişkiler etkin  olduğundan hem nasyonelizim (ulusalcılık) hem de savaşa giden dünya ticaretindeki ürün tasarımlarını etkilemiştir. vDünya pazarında kendilerini göstermeye ihtiyaç duyan ve yeni yeni endüstrileşen ülkelerde bu etki daha çok hissedilmiştir. Uluslararası…
Continue Reading
Tasarım 101

Dadaizm

DADAİZM ORTAYA ÇIKIŞ   Dadaizm 1916 ’da Zürich ’te bir grup genç sanatçı tarafından Hugo Ball’ in açtığı  Cabaret Voltaire’ de ilan edildi. Cabaret Voltaire sanat galerisi, tiyatro ve sanat salonu olarak kullanıldı. Sözlükten rastgele seçilen bu kelime Fransızca’da tahta at anlamına gelir. Dadaizm bildirisinde bulunan isimler Jean Arp Richard Hülsenbeck Tristan Tzara Marcel Janco Emmy Hennings Jacques Magnifico Cabaret…
Continue Reading
Tasarım 101

KONSTRÜKTİVİZM

KONSTRÜKTİVİZM  (YAPIMCILIK) KONSTRÜKTİVİZM NEDİR? ž     20. yy.ın ikinci on yıllık süresi içinde aktif olan önemli bir sanat hareketidir. Hareket Rusya'da doğmuş ve Ekim devrimine müteakiben etkinlik göstermiştir. Resim, heykel ve mimari alanlarında egemen olmuştur. Genelde çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik kompozisyon anlayışını benimseyen bir tutumdur. Konstrüktivizm, geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabası içinde olmuştur.…
Continue Reading
Tasarım 101

KÜBİZM

KÜBİZM HAKKINDA— Kübizm ortalama olarak 20. Yüzyılın ortalarında Fransa da ortaya çıkmış , sanatsal alanda derinlemesine değişimlerin olmasına neden olmuş bir sanat akımıdır. Resim sanatı üzerinden doğmuş, daha sonra ise heykel,tasarım ,mimari ve edebiyat gibi alanlara da aktarılmıştır. — KÜBİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI ? —Genellikle kübizmin başlangıç noktasını, 1907 yılında Pablo Picasso’nun yaptığı ve o güne kadar resim alanında benzeri görülmemiş…
Continue Reading
Tasarım 101

FÜTÜRİZM

FÜTÜRİZM ‘’Fütürizm’’ kavramı, Fransızca’da  ‘’gelecek, gelecekteki, gelecek zaman, müstakbel ‘’ anlamındaki ‘’futur’’ kelimesinden türetilmiştir.Anlamı ‘’gelecekçilik’’tir.Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında (özellikle 1909 ile 1920 döneminde) İtalya’da şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılan modern sanat ve sosyal gelişmeler akımıdır. Nasıl Ortaya Çıktı? Bu akımın öncüsü ve şefi İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti'dir. Marinetti Fütürizm'in kurucusu olarak…
Continue Reading
Tasarım 101

Dışavurumculuk

Ekspresyonizm ( dışavurumculuk )  nedir? ›Dışavurumculuk doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20.yy sanat akımıdır.› ›Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da pozitivizm natüralizm ve empresyonizme karşı ortaya çıkmıştır. ›19.yy gerçeklik ve idealizmine karşı anti-natüralist öznelliğe sahip bakış açısı içerir. ›Empresyonistlerin uçuşkan algısına ve realistlerle natüralistlerin doğayı gerçeğe uygun gözlemlerine karşıt olarak ekspresyonistler daha…
Continue Reading
Tasarım 101

ESTETİK AKIM

ESTETİK AKIM Estetizm estetik değerlere önem veren edebiyat,müzik,güzel sanatlar ve diğer sanatları da destekleyen entelektüel bir sanat hareketidir. 19.yüzyılda temelleri atılmıştır. ‘Art for art’s sake’ yani ‘Sanat için sanat’ düşüncesini benimsemiştir. Duygusal ve ahlaki mesaj verme amacı güden sanatla mücadele etmiştir. Estetik Hareketi ile mobilya,vitray,tekstil,duvar kağıtları ve kitapların üretiminde sanat sergilenmiştir. Chrıstopher Dresser ve Edward Godwin temsilcilerindendir. Oryantal tasarıma yeni…
Continue Reading