ULUSLARARASI STİL (1920-1950) Ulusalcılıktan uluslararası anlayışa v16.Y.Y. İkinci yarısında Avrupada ulus devletlerin kurulmasıyla ortaya çıkan ulusalcılık anlayışı avrupaya hem ekonomik hem de politik anlamda güç kazandırmıştır. vUluslar arası ilişkiler etkin  olduğundan hem nasyonelizim (ulusalcılık) hem de savaşa giden dünya ticaretindeki ürün tasarımlarını etkilemiştir. vDünya pazarında kendilerini göstermeye ihtiyaç duyan ve yeni yeni endüstrileşen ülkelerde bu etki daha çok hissedilmiştir. Uluslararası…