ESTETİK AKIM

Picture1

 • Estetizm estetik değerlere önem veren edebiyat,müzik,güzel sanatlar ve diğer sanatları da destekleyen entelektüel bir sanat hareketidir.
 • 19.yüzyılda temelleri atılmıştır.
 • ‘Art for art’s sake’ yani ‘Sanat için sanat’ düşüncesini benimsemiştir.
 • Duygusal ve ahlaki mesaj verme amacı güden sanatla mücadele etmiştir.
 • Estetik Hareketi ile mobilya,vitray,tekstil,duvar kağıtları ve kitapların üretiminde sanat sergilenmiştir.
 • Chrıstopher Dresser ve Edward Godwin temsilcilerindendir. Oryantal tasarıma yeni bir bakış açısı getirerek estetik akımın temellerini atmışlardır.
 • Owen Jones da estetik akımın öncülerindendir.
 • 1851 Büyük Sergi sonrası oryantel (doğuya özgü) obje alımı artmıştır.
 • Estetik hareketin en önemli unsurları reform ve doğu sanatı olarak tespit edilmiştir.

Picture2

EDWARD GODWİN
EDWARD GODWİN

 

 

CHRISTOPHER DRESSER

Picture4
CHRISTOPHER DRESSER
 • Dresser Japon sanatını teşvik eden ilk Avrupalılardan biridir.
 • Geometrik metal tasarımları vardır.
 • Tasarımlarında keskin hatlar ön plandadır.Çiçek,yaprak gibi organik formlarada tasarımlarında sıkça rastlanır.
 • Doğruluk,güzellik ve güç kavramlarına önem vermiştir.
 • Endüstriyel tasarımın ilk profesyonel uygulayıcılarındandır.

 Picture5

Picture6

Picture7

Picture8

GÖRSEL SANATLARDA ESTETİK AKIM

 • Mesaj verme amacında değildir.
 • James Mcneill Whistler,Dante Gabriel Rossetti,Aubrey Beardlesy en meşhurla rıdır.
 • Edward Burne-Jones GROSVENOR GALLERY verilen tanımın dışında ahlaki ya da duygusal mesajlar vermektedir.
 • James McNeill Whistler PEACOCK ROOM en iyi örneklerden birisidir.İngiliz nakliye patronu Leyland için tasarlanmıştır.

Picture9      Picture10    Picture11

 Picture12

Picture13
Edward Burne-Jones Grasvenor Gallery

 

Peacock Room James McNeill Whistler
Peacock Room James McNeill Whistler

Picture15

Picture16

Peacock Room James McNeill Whistler
Peacock Room James McNeill Whistler

EDEBİYATTA ESTETİK AKIM

 • Oscard Wilde ve Algernon Charles Swinbune
 • 29 Mayıs 1882→ Oscar Wilde Kanada ziyareti sırasında ‘The House Beautiful’ adlı bir konferans verdi.Bu konferans erken estetik sanat hareketinin belirticisiydi.
 • Estetik hareketini benimseyen yazarlar bazı dergiler tarafından hicvedilmiştir.

 

 Picture18

Picture19

Picture20

 

 

ESTETİK TARZDA MOBİLYA

 • Yaldızlı ebonized ahşap kullanılmıştır.
 • Uzak Doğu etkisi görülmektedir.
 • Tasarımlarda kuş,çiçek,gingko yaprağı ve tavus kuşu tüyü tasvirlerine sıkça rastlanır.
 • Tipik estetik özelliği yaldızlı oyma çiçek ya da stilize tavus kuşu tüyüdür.Oymalarda gerçekçiliği arttırmak amacıyla üç boyutlu yorumlamalar yapılmıştır.
 • Mavi ve beyaz porselen ve diğer ince çiniler kullanılmıştır.
 • Porselen ve çinilerde doğa ve tavus kuşu betimlemelerinden vazgeçilmemiştir.
 • Mavi beyaz tasarım karoların üzerinde popüler olmuştur.
 • Godwin’in siyah ebonized büfesi en meşhur estetik tarzda mobilyalardandır.

 Picture22 Picture21 Picture23 Picture24 Picture25

EDWARD GODWİN -Siyah ebonized büfe
EDWARD GODWİN -Siyah ebonized büfe

Seramikler

Picture27
Picture28 Picture29 Picture30

Picture31

DUVAR KAĞITLARI

Picture32

Picture33

Picture34

Bedford Park
Bedford Park
Quenn’s Gate
Quenn’s Gate
Quenn’s Gate
Quenn’s Gate

 

The Green Dining Room
The Green Dining Room

ORYANTALİZM

 • Kökeni güneşin doğuşunu ifade eden Latince oriens sözcüğüne dayanmaktadır ve coğrafi manada doğuyu göstermekte kullanılmıştır.
 • yüzyıl Aydınlanma Çağı düşünürleri Doğu kültürlerinin Hristiyan Batı kültürü karşısında üstün olduğunu savunmuşlardır.19. yüzyıl ‘Oriental Studies(Doğu Araştırmaları)’ ile anlaşılmaz ve hilekar doğulu gibi ırkçı söylemler artmıştır.
 • Pek çok eleştirmen oryantalizmi sömürgeciliğin bir parçası olarak görmüştür.
 • Oryantalist sanatta sadece Doğu’nun tensel şehvet düşkünlüğü resmedilmemiş aynı zamanda Doğu’nun kan ve kılıç ile simgelenen despotik ve barbar bir doğaya sahip olduğu şeklindeki bir önyargıya dayalı imgelerde bulunmaktadır.

PEKİ YA NE İDİ BU ESTETİK?

 Etkin bir bakış açısı seçerek sanatla yaşamı uzlaştırmayı amaçlayan öğreti idi estetik.En arı kavram olan güzelliği incelemekteydi.