Home

Furkan UÇAR'IN KİŞİSEL SİTESİ

Tasarım 101

KONSTRÜKTİVİZM

KONSTRÜKTİVİZM  (YAPIMCILIK) KONSTRÜKTİVİZM NEDİR? ž     20. yy.ın ikinci on yıllık süresi içinde aktif olan önemli bir sanat hareketidir. Hareket Rusya'da doğmuş ve Ekim devrimine müteakiben etkinlik göstermiştir. Resim, heykel ve mimari alanlarında egemen olmuştur. Genelde çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik kompozisyon anlayışını benimseyen bir tutumdur. Konstrüktivizm, geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabası içinde olmuştur.…
Continue Reading
Tasarım 101

KÜBİZM

KÜBİZM HAKKINDA— Kübizm ortalama olarak 20. Yüzyılın ortalarında Fransa da ortaya çıkmış , sanatsal alanda derinlemesine değişimlerin olmasına neden olmuş bir sanat akımıdır. Resim sanatı üzerinden doğmuş, daha sonra ise heykel,tasarım ,mimari ve edebiyat gibi alanlara da aktarılmıştır. — KÜBİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI ? —Genellikle kübizmin başlangıç noktasını, 1907 yılında Pablo Picasso’nun yaptığı ve o güne kadar resim alanında benzeri görülmemiş…
Continue Reading
Tasarım 101

FÜTÜRİZM

FÜTÜRİZM ‘’Fütürizm’’ kavramı, Fransızca’da  ‘’gelecek, gelecekteki, gelecek zaman, müstakbel ‘’ anlamındaki ‘’futur’’ kelimesinden türetilmiştir.Anlamı ‘’gelecekçilik’’tir.Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında (özellikle 1909 ile 1920 döneminde) İtalya’da şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılan modern sanat ve sosyal gelişmeler akımıdır. Nasıl Ortaya Çıktı? Bu akımın öncüsü ve şefi İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti'dir. Marinetti Fütürizm'in kurucusu olarak…
Continue Reading
Tasarım 101

Dışavurumculuk

Ekspresyonizm ( dışavurumculuk )  nedir? ›Dışavurumculuk doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20.yy sanat akımıdır.› ›Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da pozitivizm natüralizm ve empresyonizme karşı ortaya çıkmıştır. ›19.yy gerçeklik ve idealizmine karşı anti-natüralist öznelliğe sahip bakış açısı içerir. ›Empresyonistlerin uçuşkan algısına ve realistlerle natüralistlerin doğayı gerçeğe uygun gözlemlerine karşıt olarak ekspresyonistler daha…
Continue Reading
Tasarım 101

ESTETİK AKIM

ESTETİK AKIM Estetizm estetik değerlere önem veren edebiyat,müzik,güzel sanatlar ve diğer sanatları da destekleyen entelektüel bir sanat hareketidir. 19.yüzyılda temelleri atılmıştır. ‘Art for art’s sake’ yani ‘Sanat için sanat’ düşüncesini benimsemiştir. Duygusal ve ahlaki mesaj verme amacı güden sanatla mücadele etmiştir. Estetik Hareketi ile mobilya,vitray,tekstil,duvar kağıtları ve kitapların üretiminde sanat sergilenmiştir. Chrıstopher Dresser ve Edward Godwin temsilcilerindendir. Oryantal tasarıma yeni…
Continue Reading
Tasarım 101

Barok

BAROK NEDİR ? Barok, Avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi ve bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzını.  Mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. 1699'da italya'da kilise etkisinde doğmuş ve tüm Avrupa'ya yayılmıştır. BAROK ™Mimaride Mimar Louis Le Vau ve…
Continue Reading
Tasarım 101

De Stijl

Aslında De Stijl terimi 1917 ve 1931 arası etkisini göstermiş bir grup Hollandalı sanatçının çalışmalarını belirtmek için kullanılır. De Stijl aynı zamanda ressam ve eleştirmen Theo van Doesburg`un yayımladığı grubun teorilerini destekleyen bir derginin de adıdır. Görsel sanatlar ve mimarlıkta etkili olmuş Büyük çoğunlukla Hollandalı sanatçıları içermiş Bundan ötürü, yalnızca temel geometrik biçimleri ve ana renkleri kullanan bir biçimlendirme anlayışı…
Continue Reading
Tasarım 101

Art Nouveau

Art Nouveau(1880-1910) Almanlar’ın Jugendstil, Fransızlar’ın Art Nouveau, İngilizler’in Modern Style dedikleri gençlik üslubu 20.yüzyılın başlangıcında NewYork’tan Türkiye’ye kadar bütün uygar dünyayı sarmıştır. Bu üslubun manevi kökleri praeraphalit (estetikçi) lerin dostu John Ruskin’e kadar ulaşır.Art Nouveau’nun savunucuları, endüstriyel teknolojilerin ve yeni malzemelerin sunduğu olanaklardan yararlanarak ve bunları özenli bir işçilik ile birleştirerek güzelliği yakalamayı amaçlamışlardır. Sonuç olarak ; Mimari+Mobilya+Bezemenin şaşılacak uyumunu elde etmişlerdir. John…
Continue Reading
Tasarım 101

Soyutlama

Soyutlama yakın zamanda adından çok fazla söz etmeye başlanan bir kavram. Soyut sanat genellikle yüzeysel ve basit olduğu düşünülen, aksine gerçekte temele dayanan ve  birçok şeyin anlaşılması için gerekliliktir. Genel ifade ile bir kavramın içerdiği bilgiyi azaltma veya yok etme sürecidir. Temel tasarımda soyutlama, bir nesnenin sahip olduğu ayrıntıları arındırma veya silme işlemidir. Soyutlama; felsefe, sanat, toplum bilimi, politika, bilgisayar bilimi, mimari gibi…
Continue Reading
Tasarım 101

Tasarım Kültürü 2

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Tasarım Kültürü Final Dönemi Ders notları Kültürel Bağlamda Nesnelerin Değişimi Tasarım nesneleri teknik ve kültürün birleşiminden doğan ve insan hayatını şekillendiren ürünlerdir. / Yrd.Doç.Dr. Mehtap Sağocak 1)WV Beetle 1938–2003 arasında üretiliyor. Herbie adında film serisine (1969-2003) konu olmuştur.6 film çekilmiştir. 21,5 milyondan fazla üretmiştir. 1972'de en çok satılan model olmuştur. İnce-narin, spor kavramlarını karşılayabiliyor. 2014'de…
Continue Reading